Slimme organisaties

Het energieloket van de gemeente Leeuwarden werkt samen met andere duurzame partijen. Maak hier kennis met deze slimme organisaties.

Allereerst zijn er natuurlijk onze wijken en dorpen. En in deze buurten zijn er diverse bewoners bezig met hun duurzame leefomgeving. Lees hier hun verhalen.

Een aantal bewoners heeft zich ook georganiseerd. Zoals Werkgroep Duurzaam Aldlân , Energiecoöperatie Achter de Hoven , Werkgroep Zonnepanelen Westeinde, Nij Nijlan en Wijkbedrijf Bilgaard. Maar ook diverse wijkpanels zijn plannen aan het maken, zoals die in Camminghaburen.

Bewoners die nog niet georganiseerd zijn, brengen we in contact met de Friese Milieufederatie, want zij hebben een speciaal servicepunt voor groepen in oprichting. Bij de Friese Milieufederatie is informatie te vinden over veel duurzame projecten in de provincie.

Ús Koöperaasje is een Friese energieleverancier, waarbij je groene stroom kunt kopen. Het is een coöperatie: eventuele winst gaat niet naar aandeelhouders in het buitenland, maar de lokale leden besluiten tot investeringen in Friese energieprojecten. Jouw geld wordt lokaal besteed!