29 november 2017

Winst voor minima in Leeuwarden

Sinds november 2016 zijn we in de gemeente Leeuwarden een project gestart dat gericht is op het energiebewuster maken van huishoudens met een laag inkomen. Het project heeft een dermate enthousiaste respons gekregen dat een vervolg gepland is.

300 huishoudens

"In het eerste jaar heeft de gemeente in vijf verschillende wijken mensen met een uitkering of woonsubsidie aangeschreven met de vraag of ze deel willen nemen aan het project voor een lagere energierekening", vertelt energiecoach Klaas Hofman. "In dat jaar ben ik bij driehonderd huishoudens langs geweest. Zo’n bezoek begint met een oriënterend gesprek, er worden gratis tochtstrips geplaatst en de cv ketel wordt waterzijdig - en dus energiezuiniger - ingesteld. We bespreken energiebesparende maatregelen zoals LED-lampjes, en elk huishouden krijgt het eerste lampje gratis. Bij vertrek ontvangen mensen een boekje met 'huiswerk', waarin ze onder andere het energieverbruik kunnen bijhouden." "Na enkele maanden volgt dan het tweede bezoek, voor het meest belangrijke onderdeel van dit project: de bewustwording. Aan de hand van wat men genoteerd heeft brengen we het verbruik verder in kaart, en laat ik zien dat de eerste maatregelen al een besparend effect hebben gehad, zonder in te leveren op comfort. Die besparingen variëren meestal van tien tot wel dertig procent op de energierekening."

Opschaling

De pilot heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. "We gaan het project nu opschalen. Er wordt een tweede energiecoach bij betrokken, wijkteams gaan het project ondersteunen en de groep van minima wordt uitgebreid met onder andere huishoudens met een minimuminkomen."

Landelijke aandacht

De weerklank van het succes in Leeuwarden gaat door het hele land. "De provincie en diverse andere gemeentes hebben interesse getoond in dit project. En binnenkort ga ik naar Den Haag om daar tekst en uitleg te geven," besluit Klaas. "Dat zijn natuurlijk mooie dingen, maar de écht prachtige reacties komen van de deelnemende huishoudens zelf. Zo ontving ik laatst een jaarnota van een van de deelnemers waar vol enthousiasme bij was geschreven: 'Kijk, we hebben dit jaar al heel wat bespaard!'. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen?"

Aanmelden?

Zit je krap bij kas en ben je benieuwd wat de energiecoach voor jou kan betekenen? Meld je gratis aan!

(Uit de Leeuwarder Courant van Zaterdag 26 november 2017)

Terug naar het overzicht