15 juli 2017

Salderingsregeling definitief verlengd tot 2023


Goed nieuws! De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft ongewijzigd tot 2023. Mensen met zonnepanelen op hun huis krijgen nog tot 2023 hetzelfde tarief voor de elektriciteit die ze leveren, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Wat er daarna met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het volgend kabinet. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp in juli 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Investeringszekerheid

De regeling wordt met 3 jaar verlengd tot 2023. Dat zou volgens Kamp goed zijn voor de investeringszekerheid voor huiseigenaren. Ook biedt de verlenging consumenten nog wat extra tijd om over te stappen op de digitale slimme meter. Voor de onderzochte alternatieve varianten voor de huidige salderingsregeling is het namelijk noodzakelijk dat in de woning een dergelijke slimme meter aanwezig is. Volgens prognoses van de netwerkbeheerders heeft in 2020 pas 80% van alle huishoudens een slimme meter.

Alternatieven voor stimulering zonnepanelen

Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat twee van de vijf doorgerekende alternatieven voor de salderingsregeling het meest toekomstbestendig en kosteneffectief zijn. De ene variant is een aanschafsubsidie op zonnepanelen, de andere een subsidie op de levering van stroom (Kwh) door de huiseigenaar aan het elektriciteitsnet. Ook de keuze over het alternatief wordt overgelaten aan het volgend kabinet.

Mooie kans voor huiseigenaren in de gemeente Leeuwarden

Het verlengen van de salderingsregeling is een prachtige kans voor huiseigenaren die nog niet hebben gekozen voor zonnepanelen. Met een terugverdientijd van +/- 6 jaar is de garantie bij aanschaf van zonnepanelen door de salderingsregeling tot 2023 nu gewaarborgd. Dit is dan ook het moment om over te gaan op zonnepanelen! Ontdek of jouw dak geschikt is op onze Zonnekaart!

Vervolg

Wat er na 2023 gebeurt is nog niet zeker. Hierover moet het volgende kabinet een keuze maken. Het voordeel van het verlengen van de salderingsregeling is dat huiseigenaren eenvoudig en direct kunnen blijven terugleveren aan het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet fungeert als het ware als opslag van elektriciteit. Nadeel is dat ontwikkelingen op het gebied van opslag door accu's in Nederland mogelijk achterblijft. Internationaal zien we echter dat deze ontwikkelingen enorm toenemen. Begin augustus presenteert IKEA bijvoorbeeld al hun eigen thuisaccu op de markt. In 2023 zullen deze ontwikkelingen waarschijnlijk veel verder gevorderd zijn.

Wat is salderen?

Bij salderen wordt op de jaarafrekening van de energieleverancier de door de gebruiker via zonnepanelen aan het net geleverde stroom afgetrokken van de afgenomen stroom. De consument betaalt geen leveringskosten, energiebelasting en opslag duurzame energie over het verbruik dat kan worden verrekend met de geleverde stroom. Iemand die in een jaar meer stroom aan het net levert dan afneemt, ontvangt daarvoor een vergoeding. De energieleverancier bepaalt de hoogte van deze vergoeding. Deze moet redelijk zijn volgens de Elektriciteitswet.

Terug naar het overzicht